Vilkår for bruk

Denne nettsiden tilbyr deg de aller beste ios data recovery verktøy. Vi gjør informasjonen og produktene tilgjengelige for deg på denne nettsiden, underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved å få tilgang til dette nettstedet, godtar du disse vilkårene. SafeKit Studio forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler og egenkapital for brudd på disse vilkårene. Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her er reservert.

PERSONVERN

ios-data-recovery.com tar ditt personvern veldig alvorlig. Vi distribuerer ikke personlig informasjon til tredjeparter. Det er iboende farer i bruken av programvare som er tilgjengelig for nedlasting på Internett, og DataKit Studio hermed oppfordrer deg til å forsikre deg om at du helt forstår alle risikoene før du laster ned noen av programvaren (inkludert, men ikke begrenset, potensiell infeksjon i din system ved datavirus og tap av data). Du er eneansvarlig for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og utstyr som brukes i forbindelse med noen av programvaren.

BILDER

Alle logoer, sprutskjermer, sideoverskrifter, bilder og grafikk som vises på dette nettstedet, er servicemerker, varemerker og / eller handelsklær (kollektivt "Marks") til DataKit Studio eller tredjepartslisensgivere. Unntatt som uttrykkelig tillatt heri, bruk, kopiering, overføring, visning, modifisering eller distribusjon av noen merker i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra DataKit Studio er forbudt og kan være i strid med opphavsretten, varemerket, personvernet eller andre lover i USA og / eller andre land.

SKADESLØSHET

Du samtykker i å forsvare, holde og holde DataKit Studio, dets tilknyttede selskaper og deres offiserer, styremedlemmer, agenter og ansatte ufarlige fra og mot alle krav, tap, skader, forpliktelser, kostnader og utgifter, inkludert advokatavgift, som oppstår som følge av eller relatert til brukerens innhold, bruk av nettstedet eller brudd på noen av disse vilkårene.

TILBAKEMELDING

Eventuelle kommentarer eller materialer som sendes til DataKit Studio, inkludert tilbakemeldinger, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller annen relatert informasjon om Programvaren, denne nettsiden eller andre produkter, programmer eller tjenester i DataKit Studio ("Tilbakemelding"), skal være anses å være ikke-konfidensiell. DataKit Studio skal ikke ha noen form for forpliktelse med hensyn til slik tilbakemelding og være fri til å reprodusere, bruke, avsløre, utstille, vise, transformere, lage avledede verk og distribuere tilbakemelding til andre uten begrensning og skal kunne bruke noen ideer , konsepter, kunnskaper eller teknikker som finnes i slik tilbakemelding til noe som helst formål, inkludert men ikke begrenset til utviklings-, produksjons- og markedsføringsprodukter som inneholder slike tilbakemeldinger.

REPRODUCTIONS

Eventuelle autoriserte reproduksjoner av noen av opplysningene i dette dokumentet må inneholde opphavsrettserklæringer, varemerker eller andre proprietære legender av DataKit Studio, på en kopi av materialene som er laget av deg. Lisensen for Programvaren og bruk av dette nettstedet er underlagt lovene i USA.

COPYRIGHT

Opphavsrett på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, tekst, grafikk, logoer, lyder og programvare) eies og lisensieres av DataKit Studio. Alt materiale som finnes på dette nettstedet er beskyttet av USA og internasjonal lov om opphavsrett og kan ikke kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, vises, publiseres tilpasset eller behandles i noen form eller på noen måte eller i noen medier uten forutgående skriftlig tillatelse fra DataKit Studio. Du må ikke endre eller fjerne noen opphavsrett eller annen varsel fra kopier av innholdet.